Organizarea unui consulat itinerant la Singen, în perioada 01-02 aprilie 2023

Consulatul General al României la Stuttgart organizează în perioada 01 – 02 aprilie 2023 un consulat itinerant în orașul Singen.

Consulatul itinerant se va desfășura prin deplasarea la Singen a unei echipe formate din membri ai oficiului consular din Stuttgart, care vor presta servicii consulare la cererea cetățenilor români domiciliați / rezidenți în Singen și în regiunile învecinate din landul Baden-Württemberg (circumscripția consulară Stuttgart), conform următoarelor coordonate:

Locația:

 • Școala de dans „Colours of dance”, situată la adresa Industriestr. 12, 78224 Singen (la intrarea în clădire vor fi amplasate indicatoare de orientare)

Programul de lucru cu publicul:

 • Sâmbătă, 01 aprilie 2023, între orele 09:00-17:00
 • Duminică, 02 aprilie 2023, între orele 09:00-17:00

Serviciile consulare prestate:

 • Preluarea cererilor de eliberare a unor pașapoarte simple electronice, cu prelevarea datelor biometrice (fotografie și, după caz, amprente digitale) la fața locului (ulterior, pașapoartele se vor confecționa în România și vor fi ridicate de la sediul oficiului consular din Stuttgart sau, după caz, vor fi obținute prin poștă – solicitanții care doresc expedierea ulterioară a pașapoartelor pe cale poștală trebuie să se conformeze procedurii detaliate aici)
 • Eliberarea de titluri de călătorie, pe baza fotografiei și a actelor necesare transmise în prealabil oficiului consular din Stuttgart
 • Întocmirea de acte notariale (autentificarea de procuri și declarații, legalizarea de copii, legalizarea de semnături de pe înscrisuri sub semnătură privată, certificarea că o persoană se află în viață)
 • Preluarea cererilor de transcriere a certificatelor de stare civilă germane în registrele de stare civilă române (din motive tehnice, soluționarea cererilor prin eliberarea certificatelor de stare civilă românești nu poate avea loc în timpul consulatului itinerant, ci numai ulterior, la sediul oficiului consular din Stuttgart)
 • Preluarea cererilor de eliberare a primei cărți de identitate (exclusiv pentru cetățeni români cărora nu li s-a eliberat în trecut niciun alt buletin / nicio altă carte de identitate)

Procedura de programare și de depunere a cererilor:

 1. Mai întâi, se creează un cont personal în portalul online www.econsulat.ro, unde se completează formularul de cerere digital aferent, fără activarea butonului de programare (care este valabil numai pentru programarea depunerii cererilor la sediul din Stuttgart al oficiului consular).
 2. Ulterior, se solicită o programare prin transmiterea unui mesaj la adresa de e-mail consulat.itinerant.stuttgart@gmail.com, cu menționarea indicativului de cerere alfanumeric generat de portalul www.econsulat.ro (de tipul PE + 8 cifre). Solicitările de programare trebuie să fie expediate consulatului până cel mai târziu la data de 29 martie 2023.
 3. Pe lângă formularul de cerere completat online și solicitarea de programare expediată prin e-mail, solicitanții de servicii consulare trebuie să transmită Consulatului General al României la Stuttgart, în format electronic (copii realizate prin scanare / fotografiere), și toate documentele justificative aferente, inclusiv certificatul de înregistrare la evidența persoanelor din Germania (Anmeldung / Meldebescheinigung) sau, în cazul solicitanților care dețin (și) cetățenia germană, cartea de identitate germană actuală (Personalausweis – față / verso). Solicitanții de acte notariale și ai primelor cărți de identitate vor încărca aceste documente în portalul www.econsulat.ro, simultan cu completarea formularului de cerere online (conform pct. 1), iar solicitanții de documente de călătorie (pașapoarte simple electronice, titluri de călătorie) și de acte de stare civilă (transcrierea certificatelor germane în registrele de stare civilă române) le vor atașa mesajului expediat prin e-mail, prin care se solicită programarea (conform pct. 2).
 4. În continuare, se așteaptă confirmarea de programare din partea Consulatului General, care se comunică prin același canal de corespondență electronică.
 5. La data și ora programării, solicitanții se vor prezenta personal la locația specificată anterior, cu toate documentele necesare în original.

Modalitatea de plată a tarifelor aferente:

Două dintre categoriile de servicii consulare prestate presupun plata unor tarife speciale, după cum urmează:

 • la eliberarea unui pașaport simplu electronic – suma de 59 €, reprezentând contravaloarea blanchetei pașaportului simplu electronic (costul de producție al documentului);
 • la întocmirea unui act notarial în formă autentică, atunci când acesta urmează a fi utilizat în cadrul unei proceduri notariale derulate pe teritoriul României – suma de 3 €, reprezentând tariful de publicitate notarială.

După ce au recepționat confirmarea de programare prin poșta electronică, solicitanții celor două categorii de servicii consulare specificate anterior trebuie să achite în avans tarifele aferente, prin virament bancar în contul oficiului consular (titular: Generalkonsulat von Rumänien in Stuttgart, IBAN – DE04 1007 0000 0976 1909 01, BIC – DEUTDEBBXXX). Plata nu poate fi operată la fața locului prin instrumente POS (așa cum se procedează la ghișeele consulatului) și nici în numerar. Ulterior, dovada efectuării transferului bancar trebuie să fie prezentată personalului consular la momentul depunerii cererilor, împreună cu celelalte documente necesare.

Important!

Rugăm persoanele interesate să urmeze întocmai procedura de programare și de depunere a cererilor, descrisă mai sus. La locul desfășurării consulatului itinerant nu este posibilă conectarea la toate sistemele informatice și la bazele de date utilizate în activitatea consulară, motiv pentru care este indispensabil ca, în prealabil, solicitanții să încărcarce în portalul www.econsulat.ro sau, după caz, să transmită prin corespondență electronică toate documentele necesare, pe baza cărora personalul consular urmează să efectueze anumite verificări și formalități preliminare, anterior deplasării la Singen.

Depunerea cererilor de servicii consulare în cadrul consulatului itinerant se face exclusiv pe bază de programare, iar numărul locurilor este limitat, corespunzător capacității de procesare a echipei consulare care se va deplasa la fața locului. Solicitările de programare transmise ulterior datei de 29 martie 2023, precum și cele pentru care nu au fost încărcate în portalul www.econsulat.ro sau, după caz, nu au fost expediate prin corespondență electronică toate documentele necesare, până la aceeași dată limită, nu vor putea fi luate în considerare.

Pentru asigurarea ordinii și a protecției sanitare în contextul actual, este strict necesară evitarea oricărei aglomerații, astfel încât vă rugăm insistent să nu vă prezentați la locația consulatului itinerant în absența unei programări. Persoanele programate sunt rugate să respecte data și ora programării și să se afle în posesia tuturor documentelor necesare în original. Orice întârziere poate afecta continuitatea fluxului activității, iar absența oricăruia dintre documentele necesare duce la imposibilitatea preluării cererii.

Detaliile privind procedurile de prestare a serviciilor consulare oferite în cadrul consulatului itinerant pot fi consultate la rubricile corespunzătoare de pe pagina de internet a oficiului nostru consular (accesibile și prin următoarele linkuri: pașaportul simplu electronic cu domiciliul în Româniapașaportul simplu electronic pentru cetățenii cu domiciliul în străinătatepașaportul simplu electronic pentru cetățenii minori cu domiciliul în Româniatitlul de călătorieautentificarea înscrisurilorlegalizarea copiiloralte servicii notarialetranscrierea certificatelor de nașteretranscrierea certificatelor de căsătorietranscrierea certificatelor de decesprima carte de identitate).

Atenție!

Pentru protejarea sănătății dumneavoastră și a personalului consular, vă recomandăm următoarea conduită pe întreaga durată a prezenței la locul de desfășurare a consulatului itinerant:

 • purtarea unei măști faciale medicale sau de tip FFP-2 în incintă;
 • respectarea distanței de siguranță de minimum 2 m între persoane;
 • utilizarea soluțiilor dezinfectante puse la dispoziție;
 • menținerea curățeniei.

Persoanele care au fost depistate în ultimele 5 zile ca purtătoare ale virusului SARS-CoV-2, inclusiv cele asimptomatice, precum și cele care prezintă simptome specifice unei astfel de infecții sunt obligate să se abțină în orice situație de la deplasarea la locația consulatului itinerant.

De asemenea, pe parcursul vizitei la consulatul itinerant vă rugăm:

 • să vă conformați indicațiilor funcționarilor consulari și ale personalului însărcinat cu menținerea ordinii;
 • să așteptați în exteriorul spațiului de lucru cu publicul, până când vă este permis accesul în interior;
 • să nu prelungiți, peste durata strict necesară, șederea în incintă și conversațiile cu personalul consular sau cu alți vizitatori.

Pentru asigurarea unui mediu de lucru adecvat și sigur, sunt necesare o atitudine responsabilă și un comportament decent din partea tuturor.

Vă mulțumim anticipat pentru înțelegere!

https://stuttgart.mae.ro/local-news/1066?fbclid=IwAR31dqfCty8YQ9RZUkQC-blMIq7SqQPmytgEXWj7C3Ll7d6o2oYJkgjTVGk#null