A VI-a ediţie a concursului online cu participare internaţională „ÎMPREUNĂ CU HRISTOS PRIN LUME ÎN MILENIUL III”

În aşteptarea slăvitului praznic al Naşterii  Domnului Iisus Hristos în lume, dorim să vă anunţăm cu bucurie organizarea, în data de 18 și 19 Decembrie 2021, a celei de-a VI-a ediţii a concursului online cu participare internaţională „ÎMPREUNĂ CU HRISTOS PRIN LUME ÎN MILENIUL III” în Românnia și în întreaga diasporă românească. Concursul este organizat de  Mitropolia Clujului, Sălajului și Maramureșului în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, cu Colegiul Naţional Pedagogic “Gheorghe Lazăr” din Cluj-Napoca şi cu Platforma educaţională „red-religie.ro”.

Tematica acestei ediţii este legată de Nașterea Domnului și se intitulează: ,,Hristos Se naște, slăviți-L!”

Concursul se adresează copiilor şi tinerilor creştini cu vârste între 6 şi 18 ani din România şi întreaga Diaspora românească.

Pentru a trezi motivația participării la orele de religie, dar și la cursurile școlilor catehetice de pretutindeni din lume, venim să oferim finalitate și feedback atât elevilor, cât și profesorilor/preoților/cateheților, ca o satisfacție pentru munca depusă și misiunea mărturisirii lui  Dumnezeu.  Înainte de  toate,  acest  concurs  se  dorește  a  fi  o altă  formă  a  mărturisirii  lui Dumnezeu, prin aplecarea spre studiul biblic, prin participarea la orele de religie/cateheză, prin timpul dedicat studiului învățăturilor celor sfinte și prin răspunsul fiecărui copil la chemarea din partea lui Dumnezeu.

Din partea participanților este necesar un calculator, tabletă sau telefon, o conexiune bună la internet şi o adresă de e-mail valabilă, utilizată frecvent. Cei care vor avea de realizat eseuri în cadrul concursului trebuie să se asigure că au instalat programul/aplicaţia Microsoft Word pe dispozitivul de pe care lucrează.

 Ca premiu din partea organizatorilor, elevii vor primi pe lângă diplomă și o carte digitală cu ISBN, ai cărei autori vor fi chiar  ei. Cartea  va cuprinde eseurile și creațiile  plastice  ale tuturor copiilor participanți  la concurs.

Pentru a veni în întâmpinarea participanților care nu cunosc limba română, subiectele de concurs se vor transmite și în limbile engleză, franceză, italiană, spaniolă și rusă. Acestea vor fi distribuite în format bilingv, pentru familiarizarea cu limba română.

Înscrierea la acest concurs se va putea face în perioada 16 noiembrie – 17 decembrie 2021 prin completarea de către cateheţi sau de către coordonatorii de şcoli parohiale a următorului formular de înscriere, în limba română şi engleză:

https://forms.gle/aC3BZMGuMyGifvmg8

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la adresa concursului: alaturidehristos2021@gmail.com